Valgmøte

Valgmøte for 2024 for forsikringstagere i Norsk Hussopp Forsikring avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 15:00. Møte avholdes i selskapets lokaler i Schweigaards gate 16, OSLO.

Generalforsamlingen skal settes sammen slik at den avspeiler selskapets interesser, kundestruktur og samfunnnsfunksjon. Valgperioden er fire år, men ¼ av medlemmene skal likevel tre ut hvert år.

Kunngjøring valgmøte
Se kunngjøring >
Medlemmer av valgkomiteen
Til oversikt>
Innstilling til valgmøtet
Innstilling til valgmøtet