Valgmøte

Valgmøte for 2021 for forsikringstagere i Norsk Hussopp Forsikring avholdes onsdag 10. mars 2021 kl. 15:00. Møte gjennomføres digitalt (Teams).

Generalforsamlingen skal settes sammen slik at den avspeiler selskapets interesser, kundestruktur og samfunnnsfunksjon. Valgperioden er fire år, men ¼ av medlemmene skal likevel tre ut hvert år.

Kunngjøring valgmøte
Se kunngjøring >
Medlemmer av valgkomiteen
Til oversikt>
Valgkomiteens innstilling
Se innstilling>