Valgmøte for 2019 for forsikringstagere i Norsk Hussopp Forsikring avholdes torsdag 14. mars 2019 kl. 15:00 i selskapets lokaler i Schweigaards gate 16, Oslo.

Generalforsamlingen skal settes sammen slik at den avspeiler selskapets interesser, kundestruktur og samfunnnsfunksjon. Valgperioden er fire år, men ¼ av medlemmene skal likevel tre ut hvert år.

Besøksadresse

Schweigaards gate 16

Postadresse

Postboks 416 Sentrum
0103 Oslo

Organisasjonsnummer

954 662 764

Nedlastbare dokumenter