Kunngjøring – Valgmøte 2024

For forsikringstagere i Norsk Hussopp Forsikring

Valgmøte for 2024 for forsikringstagere i Norsk Hussopp Forsikring avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 1500 i selskapets lokaler i Schweigaards gate 16, OSLO.

Valgmøte skal velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Norsk Hussopp Forsikring. Det vises til egen oversikt over hvem som er på valg i 2024.

Generalforsamlingen skal settes sammen slik at den avspeiler selskapets interesser, kundestruktur og samfunnsfunksjon. Valgperioden er fire år, men ¼ av medlemmene og varamedlem skal likevel tre ut hvert år.

Ethvert medlem av selskapet kan stemme ved valget og er valgbare. Medlem i selskapet er enhver direkte forsikringstager med en aktiv forsikring på valgdagen. Det er anledning til å delta på valgmøte ved fullmektig.

Valget forberedes av en valgkomite. Valgkomiteens innstilling vil foreligge senest to uker før valget og blir publisert på selskapets hjemmeside. Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 20.02.2024. Skjema for forslag til kandidater til generalforsamlingen

Selskapets vedtekter, skjema for påmelding til valgmøte, oversikt over hvem som er på valg.

For å kunne delta på valgmøte må påmelding være mottatt av selskapet innen 15.03.2024 kl. 16:00

Oslo, 15.01.2024

Norsk Hussopp Forsikring
Truls Nygaard
Generalforsamlingens leder

Til hovedside for Valgmøte