Råte- og skadedyrforsikring – Hus

Et verdifullt tilleggsprodukt for huseiere

Er du boligeier bør du ha en boligforsikring. Mange huseiere er ikke klar over at skader på bygningen som følge av råte og skadedyr ikke inngår i standardforsikringen. Råte- og skadedyrforsikringen vår dekker råteskader og insektskader som for eksempel stokkmaur. I tillegg dekkes bekjempelse av skadedyr som veggedyr, skjeggkre, rotter og mus.

Fordeler ved å ha Råte- og skadedyrforsikring:

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Økt trygghet

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages.

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Forsikringen dekker

 • Skade på bygning som skyldes ekte hussopp og andre råtesopper
 • Skade på bygning som skyldes treødeleggende insekter
 • Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
 • Bekjempelse av mus og rotter
 • Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte
 • Ubegrenset erstatningsbeløp

Flere detaljer om forsikringen

 • Følgende inngår ikke i forsikringen?
  • Skader eller bekjempelse av aktivitet som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet eller etter avtalens opphør
  • Svertesopp, muggsopp
  • Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og forebygging
  • Fuktskader
  • Kostnader for å påvise angrep og skader
  • Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold som kun er skjemmende for utseende
 • Hvilke bygninger forsikres?
  • Enebolig
  • Selveiet halvpart av vertikaldelt tomannsbolig
  • Horisontaldelt tomannsbolig (må tegnes for hele bygget)
  • Selveiet rekkehus
  • Rekkehus, kjedehus og andre boliger i sameie

  Forsikringen gjelder både hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset.

   

  Bygninger av samme type som er oppført med formål å drive næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forsikringsordningen.

 • Hva er en besiktelse?

  Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret.  I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

 • Hva innebærer en beskjempelse?
  Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.
Kjøp av forsikring
Vi har et samarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet, og forsikringen selges primært gjennom disse.
Les mer og kjøp
Skademelding
Jo mer informasjon vi mottar, jo raskere vil vi kunne behandle saken din.
Meld skade