Råte- og skadedyrforsikring – Hus og hytte

Er du bolig- eller hytteeier bør du ha en bygningsforsikring. Mange huseiere er ikke klar over at skader på bygningen som følge av råte og skadedyr ikke inngår i standardforsikringen. Råte- og skadedyrforsikringen vår dekker råteskader og insektskader som for eksempel stokkmaur. I tillegg dekkes bekjempelse av skadedyr som veggedyr, skjeggkre, rotter og mus.

Fordeler ved å ha Råte- og skadedyrforsikring:

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Økt trygghet

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages.

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Forsikringen dekker

 • Skade på bygning som skyldes ekte hussopp og andre råtesopper
 • Skade på bygning som skyldes treødeleggende insekter
 • Skader etter skadedyr som mus og rotter (gjelder fra fornyelse eller 1.1.22)
 • Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
 • Bekjempelse av mus og rotter
 • Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte
 • Ubegrenset erstatningsbeløp

Flere detaljer om forsikringen

 • Følgende inngår ikke i forsikringen?
  • Skader eller bekjempelse av aktivitet som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet eller etter avtalens opphør
  • Svertesopp, muggsopp
  • Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og forebygging
  • Fuktskader
  • Kostnader for å påvise angrep og skader
  • Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold som kun er skjemmende for utseende
 • Hvilke bygninger forsikres?
  • Enebolig
  • Selveiet halvpart av vertikaldelt tomannsbolig
  • Horisontaldelt tomannsbolig (må tegnes for hele bygget)
  • Selveiet rekkehus
  • Rekkehus, kjedehus og andre boliger i sameie

  Forsikringen gjelder både hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset.

   

  Bygninger av samme type som er oppført med formål å drive næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forsikringsordningen.

 • Hva er en besiktelse?

  Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret.  I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

 • Hva innebærer en beskjempelse?
  Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.
Kjøp av forsikring
Vi har et samarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet, og forsikringen selges primært gjennom disse.
Les mer og kjøp
Skademelding
Jo mer informasjon vi mottar, jo raskere vil vi kunne behandle saken din.
Meld skade