Vi tar kontakt så snart som mulig etter at vi har mottatt din søknad. Merk at det vanligvis kreves en kontroll av bygningen før forsikringen innvilges.