Økning i råteskader | Slik sjekker du boligen din

Ekte hussopp under gulvet
Råteskader utvikles ofte i det skjulte og oppdages først når skaden har blitt alvorlig. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Antallet oppdagede råteskader på norske boliger økte skarpt i første halvår. – Koronapandemien må ta litt av skylden, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Oppdatert 12.10.2020, Publisert 12.10.2020

Kan viruspandemien som herjer kloden være en del av forklaringen på hvorfor antall meldte råteskader i Norge skyter i været? Ja, mener ekspert og skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

– Sammenhengen er ikke umiddelbart åpenbar. Men når vi ser i vår statistikk at antallet oppdagede råteskader har økt med rundt 30 prosent i første halvår, så mener vi en av forklaringene på dette er at folk tilbringer mer tid i hjemmet, sier Stormoen.

Og når folk er hjemme, kan de omsider iverksette planene de har båret på lenge. Som å pusse opp eller gjøre små utbedringer på boligen.

– Da dukker samtidig råteskadene opp. Det er nettopp når folk inspiserer eller går over boligene sine at de merker at ting ikke er som det skal være, sier Stormoen.

Typiske eksempler er når huseieren ønsker å bytte ut et vindu, et gulv eller en vegg. Under dette arbeidet oppdager man råteskadene.

Skadene er mindre

Samtidig som antallet skadetilfeller har økt kraftig, er omfanget av de enkelte skadene mindre enn normalt.

– Dette er den gode siden ved saken. Når skadene er mindre alvorlige enn tidligere år samtidig som skadene øker, er det fordi tidspunktet for oppdagelsene er avgjørende for omfanget av problemet. Jo tidligere man oppdager en råteskade, jo mindre får den utvikle seg, forklarer Stormoen.

Hvis 2020 hadde vært et normalt år, ville mange av skadene som er oppdaget og meldt inn ennå ikke vært oppdaget. Altså hadde de langsomt utviklet seg til å bli større og dyrere.

Det finnes ingen absolutte regler for når skadene er å anse som store. En pekepinn kan likevel være at skader det koster 5 000-10 000 kroner å reparere, ikke kvalifiserer som «store skader» i ekspertens øyne.

– Det beste rådet vi kan gi huseierne når det gjelder råteskader, er å sjekke boligen regelmessig. Ved å gå over den et par ganger i året, kan de spare både mye tid og store summer, sier Stormoen.

Ikke tar det lang tid, heller. Bruker du en times tid per år, er mye gjort, mener han.

Når skal du undersøke huset?

Hvis du følger rådet og velger å gå over huset to ganger i året, kan det være lurt å gjøre en sjekk om vinteren og en om sommeren.

– Om vinteren er det snø mange steder i landet, noe som gjør det vanskeligere å oppdage en pågående taklekkasje, men du kan se om det er misfarging og for eksempel rim på kaldloftet. Finner du steder med mye rim når det er kaldt, kan det komme av luftlekkasjer fra underliggende rom. Dette kan komme av mangler ved diffusjonssperren, og forteller deg at du kan stå foran en utbedringsjobb, sier Stormoen.

Samtidig er det vanskelig å kontrollere vegger, tak og andre bygningskonstruksjoner som er dekket av snø. Disse må du derfor heller undersøke om sommeren.

– Jeg anbefaler alle å ta en tur på loftet når det regner. Det er da det er lettest å oppdage vannlekkasjer fra taket. Sommeren er dessuten den rette tiden for en inspeksjon av krypkjelleren. På denne årstida vil du kunne avdekke kondens i krypkjelleren fordi den holder en lavere temperatur og dermed er kaldere enn lufta ute, fortsetter han.

Hvis du av ulike årsaker ikke kan gjennomføre halvårlige kontroller, skal du i det minste prioritere loftet og kjelleren de gangene du gjør undersøkelser.

– Dette er øverst på prioriteringslista. Ta ned loftstigen og skru på lyset! Gå også ned i kjelleren, selv om det er både kaldt og fuktig der – verken dette eller insekter er noe å være redd for. Gå deg også en runde rundt huset på en varm dag, og se etter brudd på takstein eller ødelagt kledning. Det kan lønne seg stort, sier Stormoen.

Slik sjekker du boligen innvendig

 • Se etter vannskjolder i tak og vegger. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje.
 • Luftsirkulasjon er det beste middelet mot fukt. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig på bad og i rom med tørketrommel og vaskemaskin.
 • Kondens er en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Vedvarende kondens på eksempelvis baderomsvindu bør undersøkes nærmere.
 • Sjekk for kondens bak møbler som står for tett inntil yttervegg. Det kan være fornuftig å ha en liten glippe på 5 cm mellom møbler og kald yttervegg.
 • Sjekk etter lekkasjer bak vasker, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Sjekk at det ikke renner inn vann rundt pipestokken, og sjekk beslagføring jevnlig.

Les også: Sjekkpunkter for forebygging av råteskader

For krypkjellere er det viktig å huske på

 • Ikke bruk kryprom og krypkjeller til lagring.
 • Det er viktig med god gjennomlufting.
 • Luke eller lem er nødvendig for å kunne inspisere.
 • Det anbefales å tildekke grunnen med aldringsbestandig plast for å unngå avsondring av vanndamp.

Les også: Krypkjeller, risikofylt konstruksjon

Velkommen til ny nettside

Velkommen til vår nye nettside! Vi er stolte av å vise vårt nye «ansikt utad». Vi håper du liker den nye siden og finner akkurat det du leter etter.

Inger Kringlebotten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring, har vært prosjektleder for de nye sidene. Visma Digital Commerce ved Thomas Jacobsen har bygget sidene i WordPress og Trygve Bernhardt Moen Haaland har oppdatert designet.

– Det har vært stort fokus på å bygge en brukervennlig side med logisk oppbygging, slik at det blir enkelt for kundene våre å finne frem. Samtidig er sidene mer moderne, mobilvennlige og hastigheten er betydelig forbedret, forteller Kringlebotten

Bedre kundeopplevelse

De nye sidene er bygget med kundene i fokus. Det skal være enkelt for kundene å finne svar på spørsmålene de har og å melde skade.

– Vi har bygget opp sidene etter hva som blir etterspurt av våre brukere, og har lagt til rette for at de som besøker siden skal finne det de leter etter. Sidene er mer oversiktlig, det er enkelt å navigere, og ikke minst er det innhold tilpasset alle faser i kundereisen, sier Inger Kringlebotten.

Rundt 70 % av alle besøkene til siden kommer fra mobil. Trendene og utviklingen tilsier at mobilbruken bare vil øke i fremtiden.

– Både mobiltilpasning og bedret hastighet har vært viktige prioriteringer. Vi vet at brukerne våre i stadig større grad søker informasjon fra mobiltelefonen. Samtidig må svarene på spørsmålene komme raskt. Vi er glade for å kunne tilby kunden begge deler, sier prosjektlederen.

Makreds- og kommunikasjonsansvarlig
Inger Kringlebotten

Godt innhold

Råteskader og besøk av insekter og skadedyr i boligen kan være svært belastende for de involverte. Kundene våre ønsker hjelp til å forebygge og har et stort informasjonsbehov både under og etter skader.

– Vi har kundene og deres hjem i fokus og ser at kundene våre har et stort informasjonsbehov. Vi er ekspertene på forsikring av denne typen skader og vi ønsker at denne ekspertisen skal komme kundene våre til gode. Derfor er innhold en viktig prioritering, forklarer Kringlebotten. 

Vil du gi oss tilbakemelding?

Vi håper du synes det er lettere å finne det du trenger. Si gjerne fra hvis du ikke finner det du leter etter, eller har forslag til forbedringer. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre sidene best mulig og tar gjerne imot innspill og tips fra dere som bruker siden. Eventuelle tilbakemeldinger kan sendes direkte til inger@hussoppen.no

Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter

Du må tette boligen for å unngå rotter og mus
TETTETILTAK: Tetting av boligen er det viktigste tiltaket for å unngå mus og rotter. Foto: Shutterstock

Over seks av ti muse-saker meldes mellom oktober og februar. Rotter er noe mer fordelt utover året, men med en klar overvekt i vintermånedene. For å unngå rotter og mus må du tette boligen din nå, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Det aller viktigste tiltaket man kan gjøre for å unngå mus og rotter i huset er å hindre at dyrene kommer inn. Rotter trenger en spalte på ca. 12 mm for å komme seg inn, mens mus kan komme seg inn gjennom en spalte på bare 6 mm. Dette tilsvarer diameteren på en vanlig blyant.

– Er spalten stor nok til at du kan stikke inn en blyant, så er den stor nok til at musa kan presse seg inn. Sørg derfor for å sikre eller tette alle spalter som er større enn dette, anbefaler Magerøy.

Rottene trenger omtrent det dobbelte, altså en spalte på 12 millimeter. Til gjengjeld har de sterke tenner, og er flinkere enn mus til selv å gnage seg vei og lage åpningen som trengs.

– Både mus og rotter kan gjøre utrolig stor skade hvis den kommer seg inn. De kan også gjøre det svært ubehagelig huset å oppholde seg i huset på grunn av lukt fra døde dyr og ekskrementer. I tillegg har man det psykiske aspektet. De fleste synes det er ubehagelig med dyr som krafser i veggen, forklarer Magerøy

Ikke dekk opp for gnagerne

Luktesansen deres er utmerket og nesa er arbeidsverktøy nummer én, og de bruker den til å snuse seg fram til godbiter.

– Unngå for all del matrester som ligger sånn til at de frister smågnagerne til å undersøke hva som finnes i hjemmet ditt. Tenk også over fuglebrett, nek og mat du setter ut til fuglene, og ikke minst bør du passe på at du ikke skyller ned smør og fett i avløpet, sier Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Rotter og mus er også dyktige klatrere og kan hoppe langt. Noe som illustrerer klatreferdighetene, er hvor vanlig det er å oppdage mus i leiligheter som ligger mange etasjer over bakkeplan.

– Fordi mus er så gode klatrere, kan de enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp til høyere inntrekksveier til boligen. Det er derfor viktig å forebygge og sikre mot gangere over bakkenivå, anbefaler fagsjefen.

Les også: Fjern matkildene, og ikke kast mat i do

Du må tette boligen – tiltakene du bør gjøre nå

Skal du unngå å få mus eller rotter hjemme hos deg, må boligen din sikres mot gnagere. Og det er smart å tette boligen din nå, for høsten og vinteren er høysesong for muse- og rotteinvasjoner hjemme. De liker ikke kulda noe mer enn vi gjør, og søker seg derfor innendørs når det blir kaldere ute.

Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du gjør følgende tettetiltak så snart som mulig:

 1. Utendørs bør du rydde nedfallsfrukt og fjerne mulige vannkilder. Gangere trenger vann, mat og oppholdssteder. Fjerner man én av disse elementene, må de søke videre.
 2. Manglende gnagersikring i underkant kledning og ved hjørnekasser: For store gliper i musebåndet eller manglende musebånd vil kunne føre til at dyrene kommer seg inn via underkant kledning. Kontroller og eventuelle forbedringer kan gjøres med busebørster eller ved å rulle sammen hønsenetting og feste med spiker gjennom kledning.
 3. Gliper i gamle natursteinsmurer er typiske feil, så her må det sikres på begge sider av muren med mørtel, og om mulig også kronen av muren.
 4. Krypkjeller er en typisk inngang til huset eller hytta. Sikring av grunnen kan bli svært kostbart, så alternativet er å sikre at gnagere ikke klarer å ta seg videre fra kryprommet og inn i etasjeskillet. Da må man gjøre det svært vanskelig å klatre eller kommer inn i sprekker.
 5. Rørbrudd og rørgjennomføringer: Følg vann- og avløpsrørene til der de kommer inn i bygningen og se til at rørgjennomføringer er tette. Rørgjennomføringer til varmepumper er også utsatt. Gamle rør som ikke er i bruk må blendes med endelokk, ikke med provisoriske løsninger som poser ol.
 6. Ventiler og luftekanaler: Det skal være finmasket netting over ventiler inn i krypkjeller og øvrige lufteventiler. Dette hindrer gnagere og insekter fra å ta seg inn. Over tid kan disse brytes ned og krever dermed utskifting.
 7. Sprekker i støpt kjellergulv, usikrede sluk, eller råkjellere kan være en attraktiv vei inn for rotter. Værhårene til rottene oppfatter de minste luftbevegelser og kan derfor lett søke seg frem til hvor luften trekker opp via et rør, en sprekk i gulvet, eller en åpning i muren.

Typiske steder rottene kommer inn

 • Hull i bakken og langs grunnmuren på utsiden. 
 • Ventiler, luftekanaler og kjellervinduer
 • Rotter er også gode svømmere, klatrere og kan hoppe langt.
 • Rørbrudd og rørgjennomføringer.
 • Kloakk

Les også: Disse svake punktene i huset må du undersøke

Flyvende maursverm? Ingen grunn til panikk

En stor klynge flygemaur
Store svermer flygende maur kan være plagsomme, men er helt vanlige

Sommeren er høysesong for flygemaur. De kan være ubehagelige, og de kan komme i tusenvis. Men det varer bare en dag eller to, og er ikke farlig eller skadelig. Vi anbefaler at du holder dører og vinduer lukket slik at de ikke kommer inn.

Oppdatert 25.09.2020, Publisert 04.08.2020

– Hver sommer får vi en rekke henvendelser fra folk som bekymrer seg for maur med vinger. Mange tror at flygemaur er en egen maurart, men det er bare «vanlige» maur som får vinger og svermer i en kort periode for å pare seg, forteller Svein Stormoen.

Store svermer på sommeren

Flygende maur kan oppleves både plagsomme og overveldende når de flyr i hopetall om sommeren. De kan sette seg i håret, på klærne, på huden, eller lande i salaten på tallerkenen. Har du en hvit parasoll kan den bli svart av flygemaur et par dager hver sommer. En sverm kan bestå av flere tusen individer.

Varme er en utløsende faktor for når maurene velger å sverme. Derfor er det høysesong for flygemaur fra juni/juli og frem til august/september.

– I tillegg til temperatur, luftfuktighet og vindstille vær, må maurene også ha fått tilstrekkelig med næring for å kunne sverme. Tidspunktet er også avhengig av art, forklarer skadesjefen.

Sverming innendørs

Hvis du oppdager noen få flygemaur inne, har de antakelig bare forvillet seg inn. Da er det ingen grunn til bekymring. Men om du har store svermer innendørs, er det et nokså sikkert tegn på mer omfattende mauraktivitet i boligen. Det er sjelden det kommer store mengder med svermende maur utenfra.

– I slike tilfeller bør du få utbedret problemet, råder Stormoen.

Tips for å holde mauren unna

Det er vanskelig å forebygge et angrep, men det hjelper å holde det rent og ryddig både ute og inne.

Ute:

 • Unngå busker, planter og vedstabler tett inntil grunnmuren.
 • Tett sprekker og hull i grunnmuren.
 • Mauren liker ikke småstein og grus. Et belte av grus rundt grunnmuren kan derfor virke forebyggende.
 • Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig, slik at mauren ikke kan krype inn.

Inne:

 • Hold det rent og ryddig. Pass på å vaske og rydde bort matsmuler, og fjerne mulige næringskilder ved å støvsuge.
 • Gjør forholdene så ugunstige som mulig for reirdannelse og mattilgang. Oppbevar for eksempel søte matvarer i tette bokser, og hold det rent.
 • Insektmiddel skal ikke benyttes for å forebygge. Dette er fordi kjemikaliene kan ha negativ effekt både på mennesker og dyr. Spesielt små barn er utsatt for å få i seg insektmiddel.

Les mer om: Flygemaur

Sjekkliste for hyttevisningen: Dette må du sjekke før hyttekjøpet

Ser på trefigur av et hus gjennom førsterrelsesglass
Hus og hytter trenger jevnlig tilsyn for å hindre utvikling av skader.

Hyttekjøpet kan fort bli langt dyrere enn du så for deg da du skrev under kontrakten. Her får du informasjon om hvilke faresignaler du bør se etter på visningen.

Publisert 02.07.2020

Vi opplever at mange får dyrekjøpte erfaringer med på hyttekjøpet. Vi får inn flere forsikringssaker fra kunder som har oppdaget alt fra råte i tak, bjelkelag og bærevegger, til at de har stokkmaur og mus på hytta de nettopp har kjøpt. Råteskader, så vel som en del insektskader, vil utvikle seg over tid. Det er derfor viktig å være klar over at forsikringen kun dekker skader som oppstår etter at du har kjøpt forsikringen.

Vær spesielt oppmerksom på krypkjellere

Tall fra Norsk Hussopp Forsikring viser at råteskader i bjelkelag over krypkjellere topper statistikken over råteskader i fritidsboliger.
– Sjekk om det er lufteluker eller inspeksjonsluker i krypkjelleren. Det er stor fare for fukt hvis dette mangler, sier Magerøy.

Han viser til en analyse fra Folkehelseinstituttet som i 2016 dokumenterte at 40 prosent av krypkjellerne hadde et fuktproblem. Les mer om krypkjeller

Også ytterkonstruksjoner i taket er utsatt.
– Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter, og undersøk om det er fuktskader på loftet. Det er i overgangen mellom tak og pipe lekkasjene oftest oppstår, og råteskadene utvikler seg, sier fagsjefen.

Sjekkliste for hyttevisningen

Vi anbefaler å ta med seg sin egen fagperson, som takstmann eller tømrer, på visningen, men forstår at dette for mange kan være vanskelig å gjennomføre. Vi har derfor laget en sjekkliste som du kan gå gjennom på hyttevisningen.

Tak

 • Undersøk taket for ødelagte takstein, mose osv.
 • Sørg for at det ikke er lekkasjer.
 • Se etter at det ikke er tegn til fuktproblemer på loftet.
 • Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter.
 • Se om taket stikker langt nok ut på tømmerhytter.

Krypkjeller

 • Undersøk om det er lufteluker eller inspeksjonsluker i krypkjelleren.
 • Sjekk at det ikke er kjellerlukt.
 • Se etter saltutslag og avflassing av maling, noe som kan tyde på dårlig eller manglende drenering.
 • Sjekk om det er insekter.
 • Sjekk om det er sopp.
 • Se om det er skjolder og misfarging på grunnmuren.

Lukt

 • Sjekk hvordan det lukter – innestengt eller vond lukt kan tyde på dårlig ventilasjon eller andre problemer.
 • Les mer om lukt.

Hyttas utside

 • Er det maling som flasser?
 • Sjekk om det er råte i kledningen.
 • Se hvordan terrenget faller mot huset.

Bad

 • Finnes det dokumentasjon på utført bad?
 • Renner vannet mot sluket?
 • Sjekk om det er synlig membran i sluk.

Slik kommer insektene seg inn i boligen

Museumsbille på gul blomst
Museumsbille: Voksne individer lever av pollen og nektar

Høysesongen for insekter er i de varme månedene om våren og sommeren. Selv om insektene er viktige for næringskjeden oppfatter vi dem ofte både som plagsomme og ekle – og til tross for at de fleste av dem er helt ufarlige, så kan noen gjøre stor skade innendørs.

Publisert 29.06.2020

Vi foretrekker at insektene holder seg utendørs, men fra tid til annen hender det at de kan forville seg inn i boligene våre.

– I de fleste tilfeller er insekter helt uproblematisk, men det kan oppleves ubehagelig, sier bygningsingeniør Øyvind Magerøy som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Insekter som forviller seg inn

Det er gjerne når det blir varmere at insektene kommer inn. De kan komme inn gjennom en åpen dør, eller fly inn i et åpent vindu. De fleste er harmløse, men det er også noen som gjør skade. For eksempel pelsbiller, klesmøll og fleskeklannere som særlig gjør skade på ullklær og tepper. Et godt tips kan derfor være å lagre ulltøy i tette poser og sørge for at det er rent når du pakker det bort.

Mauren er et annet insekt som gjerne forviller seg inn på jakt etter mat tidlig om våren. Hvis maur allerede har flyttet inn i boligen må man foreta tiltak for fjerne dem.

– Rent forebyggende kan grus og pukk med elvestein rundt huset, minimum 40 centimeter dypt, være en effektiv barriere for å hindre at maur flytter inn, råder Magerøy.

Den eneste kakerlakken som lever utendørs i Norge er Markkakerlakken. Den er ikke et skadedyr, men forviller seg ofte inn i hus. I motsetning til de tropiske kakerlakkene, som er alvorlige skadedyr, så danner den ingen faste bestander innendørs.

– Denne kakerlakktypen gjør ingen skade og skal ikke bekjempes med skadedyrmidler. Hvis man opplever dem som plagsomme kan de i stedet fjernes med støvsugeren, beroliger fagsjefen.

Insekter som kommer med matvarer

Melbiller og tørrfruktmøll tiltrekkes av mel- og kornvarer. Melbillene kan følge med melet man kjøper og er ikke farlige. Les mer om insekter på kjøkkenet.

– Men de bør ikke få utvikle seg, derfor er det viktig å ikke oppbevare mel og kornvarer for lenge i kjøkkenskapet. Kjøp det du trenger, og bruk det opp før du kjøper nytt. På den måten sikrer du en viss omløpshastighet på matvarene og unngår at biller, møll og larver får formere seg fritt i posene og eskene, forklarer Magerøy.

Insekter som kommer med emballasje

Skjeggkre ble funnet for første gang i Norge i 2013, men i dag er de spredt over hele landet og gjerne i nyere boliger. De kommer ofte i hus sammen med pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Derfor er det anbefalt å pakke ut nye ting utendørs og kaste emballasjen så raskt som mulig, da minimerer du sjansen for å ta med skjeggkre inn i boligen. Mer informasjon om forebygging og behandling av skjeggkre.

Insekter som kommer på reise

Tropiske kakerlakker kan være blindpassasjerer i emballasjen til varer man har bestilt fra utlandet, men det vanligste er at de blir med oss hjem i kofferten. Det samme gjelder veggedyr (mer informasjon om veggedyr finner du her).

– Begge disse insektene kan det være både vanskelig og kostbart å bli kvitt. Det beste tipset er å prøve å unngå å ta dem med hjem. Kakerlakker er mer utbredt i utlandet enn her hjemme, og siden koronasituasjonen gjør at de fleste vil feriere i Norge i år vil antakelig problemet være noe mindre i år. Veggedyr derimot lever også på norske overnattingssteder, så det er lurt å være oppmerksom også på norgesferien, avslutter fagsjefen.

 • Pakk ut nye ting ute og kast emballasjen
 • Sjekk rundt madrass og seng etter mørke ekskrementflekker, dette er tegn på veggedyr. Hvis du mistenker veggedyr – ikke ta de med inn når du kommer hjem.
 • De fleste insekter er på jakt etter mat. Du bør derfor sørge for godt renhold for å hindre mattilgang
 • Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer. Sørg derfor for god ventilasjon og å holde huset tørt
 • Oppbevar matvarer i tette beholdere
 • Kontroller kjeller og loft jevnlig slik at du oppdager eventuelle angrep før de rekker å utvikle seg
 • Sørg for å tette åpninger og sprekker hvor insektene kan komme seg inn
 • Hold det rent og ryddig og fjern tilholdssteder også utendørs

Generelle tips for å unngå insekter i boligen

Vepseår – slik forhindrer du at de etablerer seg

Nærbilde av veps
Norsk veps kan bli 12-15 mm lange. Dronningen er mellom 15-19 mm

Annet hvert år er det vepseår. I fjor var det relativt få, så i år kan vi igjen vente stor aktivitet. Hvis du plages av vepsen bør du ikke vente med å ta grep. Det er enklere å forhindre at de etablerer seg tidlige, fordi de på dette tidspunktet fortsatt er få i antall.

Oppdatert 16.06.2020, Pulisert 04.05.2018

Vi frykter stikkene

Veps gjør sjelden skade på boligene våre, men de kan være både innpåslitne og plagsomme. I vepsens bakkropp finnes det en brodd som er forbundet med en giftkjertel. Det er bruk av denne og påfølgende smerte vi mennesker frykter. Stikkene kan være smertefulle, men stort sett ikke farlige.

Veps bør forebygges og bekjempes om våren

Om våren er vepsenes oppgave å bygge

Om våren er vepsenes oppgave å bygge bol og passe larver for å øke kolonien. I denne perioden er de mest opptatt av seg og sine arbeidsoppgaver, mens de på høsten har gjort jobben sin og er mer opptatt av å jakte sukkerholdning næring.

Stikkvepsene er sosiale insekter som er flinke til å samarbeide og lever sammen i kolonier. I Norge er det 13 ulike arter stikkveps, og de er alle ettårige. Det vil si at de dør i løpet av høsten og ikke overlever vinteren. Det er derfor lite poeng i å forsøke å bekjempe vepsene på senhøsten da det uansett vil dø ut i løpet av kort tid.

Slik forebygger du mot veps:

Det er på våren og tidlig på sommeren at det er mest hensiktsmessig og enklest å gjøre forebyggende og bekjempende tiltak. Det er enklere å fjerne et lite vepsebol med få veps, enn en koloni som har hatt hele våren og sommeren på å formere seg.

 • Forebyggende kan du sikre sprekker og luker og tette eventuelle åpninger slik at dronningene ikke kan komme inn i boligen og starte bygging av vepsebol.
 • Er bolet først etablert kan du ta en plastpose rundt vepsebolet, knyt igjen posen og legg den i fryseren, så dør vepsen i løpet av noen timer. Pass på å dekke deg til slik at du ikke blir stukket.
 • En kan også benytte insektmiddel og spraye rett opp i bolet. Les eventuelt bruksanvisning og få tips og råd fra forhandler før du setter i gang.
 • Er bolet stort og du er i tvil om dette er noe du kan håndtere selv, anbefaler vi å ta kontakt med fagkyndige.

Les mer om veps her

Slik sjekker du hytta for å unngå skader

Hytte mellom trærne
En årlig helsesjekk av hytta kan hjelpe deg å oppdage begynnende skader tidlig.

Mange hytter har blomster og busker inntil hytteveggen. Det er pent å se på, men vekstene kan gjøre det enklere for skadedyr å komme inn i hytta. I tillegg kan hyppig vanning av planter og vegg føre til råteskader som er både dyre og vanskelige å utbedre.

Sist oppdatert: 6.7.2020

– Du bør ikke spyle vann direkte mot veggene. Både mur, betong og treverk trenger god beskyttelse mot vann, og veggene er ikke laget for at man skal spyle mot dem. Da spyler man under «husets paraply», og her er det mer utsatt for fukt- og vannskader. Har du en sviktende tetting på veggen under bakken og i tillegg vanner på disse områdene jevnlig, blir det en høy risiko for skader. Det er alltid smart å føre vannet vekk fra veggene, sier Øyvind Magerøy, fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

En annen grunn til å unngå vegetasjon tett innpå hytteveggen, er å hindre maur og andre skadedyr fra å komme inn i hytta.

– Rosebusker tiltrekker seg ofte bladlus, som igjen tiltrekker seg maur. Står rosebusken inntil veggen gir det bedre forutsetninger for maurene å etablere seg i hytta. Rotter og mus er sky, og liker ikke å bevege seg over åpent lende. Høy vegetasjon nær hytten vil derfor gi ly, slik at gnagerne fritt kan bevege seg inn og ut av hytta, sier Magerøy.

Unngå muse- og rottegift

Det beste for å unngå at mus og rotter kommer inn i hytta, er å gjøre den så tett som mulig. Samt å ikke ha store planter og busker tett inntil hytteveggen. Les mer om forebygging av mus og rotter her. Gift kan ha store følgeskader.

– Ved bruk av gift, kan dyrene dø i konstruksjonen. Hvis du har hatt en død mus i veggen vet du hvor fælt det lukter. Den lukten er i seg selv grunn god nok til ikke å bruke gift. Men i tillegg kan musegiften også skade andre dyr. For eksempel vil en ugle som spiser en mus full av musegift også dø av denne giften.

Løs murpuss og malingflak er illevarslende tegn

Hvis murpuss har begynt å falle av er det et tydelig tegn på fuktopptrekk, som igjen tyder på at det kan være fuktskade.

– Maling som flasser av har ofte samme årsak. Vannet presser malingen løs fra veggen. Og hvis malingen flasser av, mister muren sine vannavisende egenskaper som malingen gir, sier Magerøy.

Vi råder hytteeiere til å være ekstra påpasselige med overflatevann, og sjekke at terrenget ikke leder vannet inn mot veggene eller kjelleren.

Bruk kniv for å oppdage råteskader

Sjekk også kledningen på hyttas yttervegger. Bobler eller bølger i malingen kan være tegn på fuktskader.

– Ser du malingbobler bør du sjekke det med en gang. Bruk gjerne en kniv for å kontrollere om materialene har fasthet. Omtrent som når du sjekker om potetene er ferdig kokt. Fjern bobla og se hva som er under. Føles materialene myke med kniven, kan du stikke inn og spenne opp. Hvis det lett oppstår tverrbrudd på trefiberen, er det fare for råteskader. Treverket skal være litt tøyelig og fast, sier Magerøy.

Som en helsesjekk

Han sammenligner det med en helsesjekk. Først gjennomføres en visuell kontroll, og ved mistanke om skader tas en fysisk stikkprøve.

– Ikke vær redd for å ødelegge ved å stikke i veggen. Å ignorere illevarslende tegn er mye verre. Ser det bra ut på innsiden av bobla, er det bare å male over. Er det råte, er det best å fikse det før skadene blir enda mer omfattende.

Tips for tømmerhytter

Tømmer skal ikke ha vann på seg. Hvis det kommer vann inn i sprekkene i tømmeret, vil råteskader kunne utvikle seg.

– Slike skader ser man ofte først på lafteknutene, det er på utsiden der tømmerstokkene møtes i hjørnene og enden av stokkene stikker ut. Gå over disse med kniv, kjenn om det er fast ved eller om det er løst, råtnende fiber. Hvis det har begynt å bli skade, bør det gjøres tiltak med en gang. Det kan bli veldig kostbart å reparere hvis det først har begynt å råtne, sier Magerøy.

Ta en grundig titt i kjelleren

Før i tiden hadde mange matkammer i en kjeller under kjøkkenet. Har du en slik kjeller på hytta, bør du gå ned og sjekke om det er mugg eller andre tegn på skader grunnet høy fuktighet.

– Både matkammere og krypkjellere er utsatte steder for råte- og muggskader. Når fuktig og varm luft rundt hytta siver ned i den kalde sonen i kjelleren, blir det kondens. Derfor bør slike kjellere sjekkes jevnlig, særlig vår og høst. Gå ned med lommelykt og se litt rundt. Er det tegn på fukt- eller muggskader, bør det gjøres tiltak før skadene tiltar i omfang, sier Magerøy.

Han tipser om at man kan sette inn en avfukter, og legge ut en aldringsbestandig plastfolie på gulvet. – Vann fordamper hele tiden fra grunnen, så man bør hindre denne fuktigheten fra å bygge seg opp i krypkjelleren.

Les også: Vet ikke at de har krypkjeller

Se etter biter av isolasjon

Mange hytter sliter med insekter som spiser treverk. Oftest gjelder dette borebiller eller maur.

Maur bærer ut det de har gnagd bort, og i nye isolerte hytter er det ofte brukt isopor eller polystyren (lilla eller blå plater) for å isolere ned mot grunnen. Maur er spesielt glade i gulv med varmekabler eller oppvarmede isolerte uteboblebad.

– Ser du blå eller hvite biter utenfor boblebadet, er det et dårlig tegn. Maurkolonier kan gnage seg inn i disse konstruksjonene, så se ekstra nøye rundt boblebader etter isopor eller polystyren, råder Magerøy.

Slik sjekker du hytta utvendig

Gå over kledningen:

 • Er kledningen tett? Det skal ikke være åpninger, sprekker eller lignende.
 • Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
 • Se og kjenn om det er malt, tørt og fast i underkant av kledningen.
 • Stikk en spiss gjenstand skrått inn under kledningen for å sjekke at bunnsvillen (bjelken lagt på grunnmuren) er fast.

Undersøk taket:

 • Sjekk at takpappen ikke er skadet.
 • Undersøk at takstein er hele og uten skader, og at det ikke er sprekker eller åpninger inn. Skadet stein må skiftes fortløpende. Sjekk samtidig undertaket for skader.
 • Mose og vekst på tak bør fjernes.
 • Sjekk at beslag er tett og helt.
 • Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder, normalt tåler en takpapp/shingel cirka 30 år, takstein rundt 75 år, og betongstein 50 år.

Vindu, dør og inngangsparti:

 • Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, dryppkant på minimum 6 mm fra belistning ned til vannbrett, og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
 • Hvis trappen, inngangspartiet, balkongen, terrassen eller lignende er bygget tett opptil kledning, bør dette kontrolleres ekstra nøye.

Slik sjekker du hytta innvendig

 • Se etter vannskjolder i tak og vegger. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje.
 • Luftsirkulasjon er det beste middelet mot fukt. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig på bad og i rom med tørketrommel og vaskemaskin.
 • Kondens er en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Vedvarende kondens på eksempelvis baderomsvindu bør undersøkes nærmere.
 • Sjekk for kondens bak møbler som står for tett inntil yttervegg. Det kan være fornuftig å ha en liten glippe på 5 cm mellom møbler og kald yttervegg.
 • Sjekk etter lekkasjer bak vasker, vaskemaskin og oppvaskmaskin.
 • Sjekk at det ikke renner inn vann rundt pipestokken, og sjekk beslagføring jevnlig.

For krypkjellere er det viktig å huske på:

 • Ikke bruk kryprom og krypkjeller til lagring
 • Det er viktig med god gjennomlufting
 • Luke eller lem er nødvendig for å kunne inspisere
 • Det anbefales å tildekke grunnen med aldringsbestandig plast for å unngå avsondring av vanndamp

Mer om:

Insekter i huset? Ikke alle insekter gjør skade

Nærbilde av markkakerlakken
Markkakerlakken er helt ufarlig og forviller seg ofte inn. Den blir ofte forvekslet med Tysk kakerlakk. Foto Norsk Hussopp Forsikring

Insekter som tusenbein og skrukketroll forviller seg ofte inn i boligen ved en tilfeldighet. Hvis de finner et mørkt og fuktig område, kan de slå leir for en lengre periode. Men de er fullstendig harmløse, så du trenger ikke bekymre deg. Finn heller frem kost og feiebrett hvis du vil at de skal flytte ut.

Sist oppdatert: 5. juni 2020

– Det dukker jevnlig opp henvendelser fra kunder som melder inn tusenbein, saksedyr, skrukketroll, skolopendere og markkakerlakk. Mange tror de har fått skjeggkre eller sølvkre når de oppdager disse insektene i boligen, forteller Øyvind Magerøy, Fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Det er helt vanlig at slike insekter forviller seg inn i hus og leiligheter. De gjør ingen skade verken på mennesker eller bolig, så det er ingen grunn til bekymring. Felles for disse insektene er at de trives godt på steder der det er mørkt og fuktig. Derfor kan det noen ganger være en indikator på fukt.

– Hvis du i sommerhalvåret finner disse insektene inne, betyr det sannsynligvis bare at de har forvillet seg inn. Men finner du et av dem inne på vinteren, kan det bety at boligen har et fuktproblem, sier fagsjefen.

Vil leve trangt og mørkt

Skolopendere ligner på tusenbein, og har nesten like mange bein. Disse småkrypene er flate, rundt tre centimeter lange, og har inntil 85 par bein. Det finnes 21 ulike skolopender-arter, og de er utbredt i alle landets fylker.
Skolopendernes drømmeboform er motsatt av det folk flest foretrekker: De liker å leve på trange steder med lite lys. De trives også med jevn temperatur og relativt høy luftfuktighet.

For å fjerne skolopendere kan man støvsuge dem opp eller feie dem opp og kaste dem ut igjen.

Krepsedyr i kjelleren

Benkebiter, beltedyr, munkelus, skoppetroll, kaffebiter, tusselus eller kjellerdyr. Skrukketrollet har mange navn, men det mange ikke vet er at det er et krepsedyr som er helt avhengig av fukt for å kunne puste. Skrukketrollet puster med gjeller, og blir 1-2 centimeter langt. Nyfødte skrukketroll er hvite og små som riskorn.

De trives ofte under steiner eller planker, og på fuktige steder i kjellere. Vil du ha dem ut av huset, kan du feie dem opp med en feiekost. Det er ifølge Norsk Hussopp Forsikring bedre og mer miljøvennlig enn å drepe dem med insektmidler.

Tilfeldig og hyppig gjest innendørs

Markkakerlakk! Den største utfordringen med dette insektet er å stave navnet riktig. Selve insektet er ikke et skadedyr og er helt harmløst. Markkakerlakken er en liten krabat, omtrent en centimeter lang, som finnes overalt. Hanndyrene har vinger og flyr mye. De lever utendørs, men forviller seg ofte inn.

De gjør ingen skade, og kan fjernes med støvsuger eller kost og feiebrett hvis du synes de er plagsomme og ikke ønsker besøk av denne gjesten.

Hundrevis av tusenbein

Tusenbein finnes overalt, helt til like nord for polarsirkelen. Noen ganger forviller de seg inn ved en massevandring, og det kan oppleves litt irriterende for de som får dem i hus. Rådet er også her å unngå gift, men bruke kost eller støvsuger for å fjerne horden av tusenbein. For å hindre at dyrene kommer inn, må man tette mulige åpninger og sprekker.

For øvrig er de ikke farlige og gjør heller ingen skade. De smaker vondt, så de er upopulære byttedyr. Tusenbein liker å ha det mørkt og fuktig, og overlever ikke lenge innendørs der det er tørt.

Okkuperer postkassen

Har du funnet saksedyr i aviser som har ligget i postkassen? Saksedyrene trives godt i postkasser. De kommer seg inn gjennom dreneringshullet i bunnen av kassen, og gjemmer seg i postkassen om dagen. De kan også gjemme seg i kjellere eller andre mørke steder, og er oftest å finne innendørs i juli og august.

De er raske i bevegelsene, og kan minne litt om skorpioner av utseende. Selv om de er helt ufarlige, kan det kanskje være best å bruke støvsugeren hvis du skal fjerne saksedyr som har kommet seg inn i huset, forklarer Magerøy.

Småkryp på kjøkkenet

Mange frykter spesielt for insekter på kjøkkenet. Melbiller og andre skadedyr er glade i tørrvarer som mel, korn og frokostblandinger, men de er ikke farlige. Det viktigste råd for å unngå småkryp på kjøkkenet er å ikke oppbevare store mengder tørrvarer i kjøkkenskap og skuffer. Les også: Slik unngår du insekter på kjøkkenet.

Maur forviller seg også inn iblant, som oftest fordi de leter etter mat. Med mindre de etablerer seg i boligen, er maur uproblematisk.

Generelle tips for å unngå insekter i boligen:

– De fleste insekter er på jakt etter mat. Du bør derfor sørge for godt renhold for å hindre mattilgang.
– Mange insekter trives ekstra godt i fuktige miljøer. Sørg derfor for god ventilasjon og å holde huset tørt.
– Oppbevar matvarer i tette beholdere.
– Kontroller kjeller og loft jevnlig slik at du oppdager eventuelle angrep før de rekker å utvikle seg.
– Sørg for å tette åpninger og sprekker hvor insektene kan komme seg inn.
– Hold det rent og ryddig og fjern tilholdssteder også utendørs.
– Les mer om forebygging av insekter her

Mer om

Aktuelle saker

Se etter disse tegnene for å oppdage insektangrep og råteskader

Ett øye ser gjennom hull i veggen
SYNET: Hvis du vet hva du skal se etter, kan synet kan hjelpe deg med å avdekke både råteskader, insektangrep, mus og rotter.

Hvis du bruker øynene godt og vet litt om hva du skal se etter, kan synet kan hjelpe deg med å avdekke både råteskader, insektangrep, mus og rotter. Det er alltid lurt å være føre var og å følge med på hvordan det står til med konstruksjonene i egen bolig.

Sist oppdatert: 22. mai 2020

Tegn på råtesopper

Hvis du vil avverge tidlige skader kan det lønne seg å besiktige huset der råteskader oftest oppstår. Ekte hussoppangrep begynner for eksempel nesten alltid i krypkjellere, eller i områder hvor treverk kommer i direkte kontakt med betongen. Derfor kan det være lurt å gå ned i krypkjelleren og se om det er mye mugg, sorte merker etter svertesopp, annen misfarging på treverket, eller tegn på fuktighet.

– Når vann trekkes inn i treverk ser man ofte skjolder på treverket. Hvis du finner et hvitt belegg som virker organisk, så kan det være et faretruende tegn på at konstruksjonen er angrepet av hvit tømmerkjuke (Antrodia sinousa). Tidligere ble hvit tømmerkjuke kalt hvit tømmersopp, forklarer Øyvind Magerøy som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

– Én ting er synet, men du vil fort kjenne at noe er galt hvis du bruker nesa i tillegg, for det er mulig å merke om luften er veldig fuktig. Over tid oppstår det likevekt mellom luftfuktighet og trefuktigheten. Hvis det eksempelvis er 85 prosent luftfuktighet over lenger tid, vil treverket kunne magasinere 20 prosent trefuktighet. Da ligger forholdene til rette for å utvikle råteskader, for det er ved de nivåene noen råtesopper etablerer seg første gang. Når de først har fått etablert seg, vil de kunne utvikle selv om luftfuktigheten skulle synke under 85 prosent, legger Magerøy til.

Barkebiller, blåbukk, husbukk, borebille, kjempetreveps og snylteveps

Det er mange småkryp som setter synlige spor etter seg i form av gnagespon. Barkebiller og blåbukk spiser en del av vårveden og barken på stokken. Hvis du har en stokk hvor litt av barken sitter igjen, så har du akkurat slike forhold som disse insektene er ute etter, siden det er denne kombinasjonen de trenger for å overleve. I avføringen vil du også kunne se at det er lyse og mørke partier om hverandre. Ekskrementene blir nærmest som et kart som viser at de både har spist bark og vårved.

– Husbukken og borebilla spiser bare ved, og restene kommer ut som hvitt mel. Mengden avhenger av hvor lenge de har holdt på, og det er gjerne når de skal forlate konstruksjonen at man ser boremelet som drysser ut av flygehullene. Kjempetreveps ser skremmende ut med sin store «brodd», men er helt ufarlig. Hunnen kan bli opptil 44 mm lang, med et stort eggleggingsrør. Disse legger egg i tørkesprekker i treverk, og larvene spiser seg gjennom veden på samme vis som husbukk og borebiller. I noen tilfeller kan det også være snyltevepsen som gjør at melet drysser ut av flygehull. Den bruker de samme gangene i treverket for å spore opp larver som den legger egg i, og da dytter de ofte ut en del av boremelet for å komme inn, sier han.

Husbukk- og borebilleangrepene kan vare svært lenge, kanskje så lenge som 60 eller 70 år. Da er materialene så ødelagt at de nesten ikke har styrke igjen.

Maur og stokkmaur

I Norsk Hussopp Forsikring kjenner de til et tilfelle der en hytteeier kom til hytta og fant masse gnagespon på gulvet. De sopte det sammen og fylte en hel bærepose. Det viste seg at det var store mengder stokkmaur som hadde etablert seg i mønestokken oppe under taket. Der hadde de virkelig tatt for seg siden det var godt og varmt oppe i høyden under takmønet da vårsola stekte. Skadene viste seg heldigvis å være svært begrenset, selv om de store mengdene med gnagerspon ga uttrykk for en stor skade. Hvis et slikt samfunn forflytter seg inn kan de bestå av tusenvis av stokkmaur, og da kan de gjøre store skader på kort tid. Stokkmauren etterlater ikke finmalt støv, men trespon, eller liten sagflis som de river løs og skyver ut.

– Vanlig maur kan man ofte også finne synlige spor etter. I noen tilfeller kan det være isoporkuler som plutselig dukker opp. Maur kan nemlig godt finne på å flytte inn i isoporomgivelser, for eksempel under hytter. Der er de trygge, vernet for andre dyr, og dersom det også er varmekabler i hytta vil de finne seg godt til rette der inne mens de bygger samfunnet sitt, sier fagsjefen.

Rotter, mus og flaggermus

Disse gnagerne kan etterlate mange spor som vi kan se med det blotte øyet. Nettopp fordi de er gnagere, og fordi de er nysgjerrige og gnager på ting for å finne ut hva det er, så er det veldig vanlig å finne gnagemerker på alt fra ledninger til isolasjonsrør. Det hender ofte at de gnager så mye på enkelte gjenstander og installasjoner at de blir ødelagt.

– Siden både rotter og mus skal lage bol og bygge hjem, kan man ofte se at de har kastet ut bygningsmaterialer for å få plass. Derfor er det for eksempel ikke uvanlig å finne isolasjon og isoporkuler i åpningene der de går inn og ut. De kan også få med seg isoporkuler som fester seg i pelsen, forklarer Magerøy.

Ekskrementer etter rotter og mus er også synlige bevis. Rotteekskrementene er 10-17 millimeter lange og sylindriske. Ekskrementene fra mus er 3-6 millimeter lange.

– Det er heller ikke uvanlig å finne flaggermuslort, særlig på loft. Den er ganske annerledes siden den er veldig porøs og løser seg lett opp. I denne avføringen er også lett å se med det blotte øyet at den inneholder rester etter insekter, tilføyer han.

Til slutt har fagsjefen også et lite kjerringråd:
– Hvis du mistenker at rotter eller mus beveger seg et eller annet sted i huset, så kan du drysse litt mel på gulvet. Da vil du veldig lett kunne se muse- eller rottespor i melet hvis de har vært der, avslutter han.

Mer om:

Aktuelle saker: