Klage på skadeoppgjør

Norsk Hussopp Forsikring bruker sin lange erfaring og kompetanse for å sikre korrekt behandling av din sak. En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte. Det er først når en skade oppstår at vi kan levere vårt produkt, og vi er opptatt av at du som kunde får en god opplevelse av skadeoppgjøret. Dersom du mener at det er gjort noe feil og ikke er fornøyd vil vi gjerne høre fra deg.

Ny gjennomgang av saken din

Vi anbefaler at du først kontakter skadebehandleren du har vært i kontakt med, eller personens overordnede slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser. Det er for alle parter raskeste og enklest om saken kan løses på denne måten.

Dersom dette ikke løser problemet kan du sende en skriftlig klage og be om at saken din vurderes på nytt. Vår fagavdeling vil da ta en ny gjennomgang og vurdering av saken din. Send oss en epost der du beskriver årsaken til at du ønsker en ny gjennomgang av skadesaken din. Utfallet av en ny vurdering kan være at vi enten endrer vårt vedtak, eller at vi kan gi deg en bedre forklaring på årsaken til vedtaket vårt.

Får dere ikke løst saken?

Dersom du fortsatt er uenig i Norsk Hussopp Forsikrings vurdering kan du klage til Finansklagenemda.

Klagefrist

Klagesaker må mottas innen 6 måneder etter at du mottok avgjørelsen i saken. Dersom klagen ikke er mottatt innen den tid, frafaller retten til å klage. Klager du direkte til Norsk Hussopp Forsikring utsettes fristen med den tiden vi bruker for å behandle klagen. Klagebehandling er gratis for forsikringstaker.