Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på spørsmål vi ofte får om våre forsikringer. Kontakt oss gjerne dersom du ikke finner svar på det du lurer på.

Hva er egenandelen ved skade?

Standard egenandel ved bygningsskader er kr 4000,-. Ved skadedyrbekjempelse er egenandelen kr 2000,-. Medlemmer i Huseierne med hus- eller hytteforsikring får 30% reduksjon på ordinær egenandel ved skade. Vi ber deg informere om dette ved melding av skade.

Hvem bestiller takstmann?

Norsk Hussopp Forsikring bestiller takstmann etter at skademelding er mottatt. Takstmann vil ta kontakt deg i løpet av samme dag eller påfølgende virkedag for å avtale tid for befaring og eventuelle tiltak. Les mer om takstmann.

Hvem betaler for takstmannens befaring?

Når takstmann bestilles av Norsk Hussopp Forsikring dekkes kostnader med dette av selskapet. Les mer om takstmann.

Hva innebærer en befaring av skade?

En befaring av skade innebærer at takstmann dokumenterer avdekket skade og årsak. Vi gjør oppmerksom på at takstmann ikke vurderer erstatningsansvaret. Les mer om takstmann her.

Hvordan kjøper jeg forsikring?

Vi har et salgssamarbeid med de fleste forsikringsselskapene i det norske markedet, og forsikringen selges primært gjennom disse. Her finner du mer informasjon, samt lenker til våre samarbeidspartnere.

Hvorfor dekkes ikke mugg- og svertesopp?

Vår forsikring skiller mellom treødeleggende råtesopper og andre soppgrupper, som for eksempel muggsopp og svertesopp. Det er råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade (nedbryting) på treverket og bygningen, og det er denne typen sopper som inngår i dekningen hos Norsk Hussopp Forsikring.

Når og hvordan kommer jeg i kontakt med skadedyrbekjempelsesfirma?

Norsk Hussopp Forsikring setter deg i kontakt med skadedyrbekjempelsesfirma som skal utføre bekjempelsestiltak. Normalt vil de kontakte deg allerede i løpet av samme dag eller påfølgende virkedag.

Hva skjer hvis insektene ikke blir borte?

Dersom insektene ikke blir borte på første forsøk dekkes flere bekjempelsesforsøk uten ny egenandel.

Jeg har fått brev om besiktigelse, hva innebærer dette?

Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret. I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

Kan jeg utbedre skaden selv?

Vi anbefaler at fagkyndige utbedrer eventuelle skader. Besitter du riktig kompetanse kan du selvfølgelig utbedre skaden på egenhånd, dersom dette er avtalt på forhånd.

Hvem bestiller håndverker til utbedring av skaden?

Det er opp til forsikringstaker å engasjere entreprenør/håndverkere og det anbefales at det benyttes et firma med erfaring i slikt arbeid.

Jeg er medlem i Huseierne, får jeg fordel av det?

Ordinær egenandel reduseres med 30 % ved erstatningsmessig skade for medlemmer med privat hus- eller hytteforsikring hos Norsk Hussopp Forsikring.

Dekkes skade på innbo?

Norsk Hussopp Forsikring dekker skader på forsikret bygning. Innbo er derfor ikke dekket.

Dekkes råteskader på utvendig treverk?

Forsikringen dekker ikke råteskade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak eller alt annet utvendig treverk.

Hva dekkes av forsikringen?

  • Skader etter ekte hussopp
  • Skader etter andre råtesopper
  • Skader forårsaket av insekter
  • Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
  • Flere bekjempelsesforsøk dersom insektene ikke blir borte
  • Ubegrenset erstatningsbeløp

Merk at dette er en forenklet fremstilling av vilkårene.

Spørsmål om veggedyr