Et verdifullt tilleggsprodukt

Med en tilleggsforsikring hos Norsk Hussopp Forsikring får du hjelp med bekjempelsen dersom du har veggedyr, kakerlakker eller skjeggkre i boligen. Dette er problemer som har økt kraftig de siste årene, blant annet som følge av at vi reiser mer. Insektene spres med mennesker og blir gjerne med i bagasjen vår. De er utfordrende å bli kvitt og de forsvinner ikke av seg selv.

Bekjempelse kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved bekjempelsen.

Kakerlakk – en mulig smittekilde

De beveger seg raskt mellom søppel, avløp og kjøkkenbenk.

Veggedyr – en ubehagelig blodsuger

De spres med mennesker og blir gjerne med i bagasjen.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Økt trygghet

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Forsikringen dekker

Bekjempelse av veggedyr
Bekjempelse av kakerlakker
Bekjempelse av skjeggkre. Ved bekjempelse av skjeggkre dekker forsikringen én innledende befaring og veiledning fra tekniker, og deretter tilgang på materiell og veiledning på servicetelefon for egeninnsats i inntil to år etter skademelding når avtalen er aktiv.
Erstatningsbeløp per skadetilfelle er maksimalt kr 100 000

I tabellen over ser du en forenklet fremstilling av vilkårene. For fullstendig oversikt, se vilkår i lenken under.

Flere detaljer om forsikringen

Hva er ikke dekket av forsikringen?

 • Bekjempelse av aktivitet som startet før forsikringen ble tegnet
 • Skade eller skjemmende utseende på innbo og løsøre
 • Oppgradering etter skade
 • Kostnader for å påvise aktivitet
 • Kostnader til vedlikehold og forebygging
 • Utbedring av skadeårsak
 • Bekjempelse etter at forsikringen er avsluttet dekkes ikke

Finnes det noen begrensninger på hva forsikringen dekker?

 • Erstatningsbeløp per skadetilfelle er maksimalt kr 100 000 hvis ikke annet fremgår i forsikringsbeviset.

Hvordan kjøper jeg forsikringen?

Forsikringen selges som en integrert del av innboforsikringen hos våre samarbeidspartnere. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for bestilling.

Hva er mitt ansvar som kunde?

 • Etterse, vedlikeholde og utbedre feil og mangler på forsikret bygning
 • Følge eventuelle pålegg som gis om vedlikehold og utbedring fra forsikringsselskapet
 • Utbedring av mangler i forhold til offentlige forsikrifter skal utføres ved hjelp av kvalifiserte fagfolk

Hva menes med bekjempelse?

Med bekjempelse menes relevante tiltak som skal redusere eller utrydde forekomst av skadedyr.