Et verdifullt tilleggsprodukt for hytteeiere

Norske fritidshus bygges ofte i tre, som er spesielt utsatt for råte- og skadeinsekter. Størrelsen og kvaliteten på norske fritidshus blir stadig høyere. Det betyr dessverre også at de økonomiske konsekvensene blir langt større hvis bygningen blir utsatt for råte- eller skadedyrangrep. I tillegg står mange hytter tomme store deler av året. Dette øker risikoen for økt skadeomfang som følge av at skadene oppdages sent.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Forsikringen dekker

Skader etter ekte hussopp og andre råtesopper
Skader forårsaket av insekter
Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
Bekjempelse av mus og rotter
Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte
Der bekjempelse kun gir en reduksjon av antall individer dekker forsikringen innledende kartlegging og to runder med bekjempelse. Det gis en materiellpakke og servicetelefon i inntil ett år.
Ubegrenset erstatningsbeløp

I tabellen over ser du en forenklet fremstilling av vilkårene. For fullstendig oversikt, se vilkår i lenken under.

Flere detaljer om forsikringen

Følgende inngår ikke i forsikringen

  • Skader eller aktivitet som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
  • Svertesopp, muggsopp
  • Kostnader til vedlikehold og forebygging
  • Fuktskader
  • Kostnader for å påvise angrep og skader
  • Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold som kun er skjemmende for utseende

Hvilke bygninger forsikres?

  • Forsikringen kan tegnes på alle typer hytter og fritidshus uten aldersbegrensning.

Forsikringen gjelder både hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset

Bygninger av samme type som er oppført med formål å drive næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forsikringsordningen.

Besiktigelse

Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret. I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

Hva innebærer bekjempelse?

Med bekjempelse menes relevante tiltak som skal redusere eller utrydde forekomst av skadedyr.