Et verdifullt tilleggsprodukt for hytteeiere

Norske fritidshus bygges ofte i tre, som er spesielt utsatt for råte- og skadeinsekter. Størrelsen og kvaliteten på norske fritidshus blir stadig høyere. Det betyr dessverre også at de økonomiske konsekvensene blir langt større hvis bygningen blir utsatt for råte- eller skadedyrangrep. I tillegg står mange hytter tomme store deler av året. Dette øker risikoen for økt skadeomfang som følge av at skadene oppdages sent.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Forsikringen dekker

Skade på bygning som skyldes ekte hussopp og andre råtesopper
Skade på bygning som skyldes treødeleggende insekter
Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
Bekjempelse av mus og rotter
Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte
Ubegrenset erstatningsbeløp
*I denne tabellen ser du en forenklet fremstilling av vilkårene. For fullstendig oversikt, se vilkår i lenken under.

Flere detaljer om forsikringen

Følgende inngår ikke i forsikringen

  • Skader eller bekjempelse av aktivitet som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet eller etter avtalens opphør
  • Svertesopp, muggsopp
  • Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og forebygging
  • Fuktskader
  • Kostnader for å påvise angrep og skader
  • Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold som kun er skjemmende for utseende

Hvilke bygninger forsikres?

  • Forsikringen kan tegnes på alle typer hytter og fritidshus uten aldersbegrensning.

Forsikringen gjelder både hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset

Bygninger av samme type som er oppført med formål å drive næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forsikringsordningen.

Besiktigelse

Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret. I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

Hva innebærer bekjempelse?

Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.