• Den voksne billen er 8 -20 mm lang, svart eller brunsvart

  Husbukk ovenfra

  Den voksne billen er 8 -20 mm lang og svart eller brunsvart.

 • Blide av flygehull laget av husbukklarve. Hullene har mørk inntoning som tyder på gammelt angrep.

  Flygehull laget av husbukklarve

  Flygehull laget av husbukklarve. Her ser vi at hullet har mørk inntoning som tyder på at det er et gammelt angrep. © FOTO: Mycoteam

 • Bilde av husbukklarve i skadet treverk. Boremelet er fjernet og bildet viser skaden billen gjør på treverket.

  Husbukklarve i skadet treverk

  Husbukklarve i skadet treverk. Boremelet er fjernet og bildet viser skaden billen gjør på treverket. © FOTO: Mycoteam

 • Blide av en husbukkhunn som legger egg. Eggene ligner på riskorn.

  Husbukk under egglegging

  Husbukkhunn som legger egg inni treverket. Eggene legges gjerne i en vifteform, som bilde viser. Ligner på riskorn. © FOTO: Mycoteam

 • Boremel under treoverflaten husbukk

  Boremel som buler ut under treverkets overflate. © FOTO: Mycoteam

 • Aktivt husbukkangrep. Bilde viser både larve og boremel etter larvens aktivitet.

  Aktivt husbukkangrep

  Aktivt husbukkangrep. Bilde viser både larve og boremel etter larvens aktivitet. © FOTO: Mycoteam

 • Husbukkegg. Minner om riskorn.

  Husbukkegg

  Husbukkegg. Minner om riskorn. © FOTO: Mycoteam