Råte- og skadedyrforsikring – Hytte

Et verdifullt tilleggsprodukt for hytteeiere

Norske fritidshus bygges ofte i tre, som er spesielt utsatt for råte- og skadeinsekter. Størrelsen og kvaliteten på norske fritidshus blir stadig høyere. Det betyr dessverre også at de økonomiske konsekvensene blir langt større hvis bygningen blir utsatt for råte- eller skadedyrangrep. I tillegg står mange hytter tomme store deler av året. Dette øker risikoen for økt skadeomfang som følge av at skadene oppdages sent.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Økt trygghet

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Forsikringen dekker

 • Skade på bygning som skyldes ekte hussopp og andre råtesopper
 • Skade på bygning som skyldes treødeleggende insekter
 • Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
 • Bekjempelse av mus og rotter
 • Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte
 • Ubegrenset erstatningsbeløp

Flere detaljer

 • Hva inngår ikke i forsikringen?
  • Skader eller bekjempelse av aktivitet som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet eller etter avtalens opphør

  • Svertesopp, muggsopp

  • Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og forebygging

  • Fuktskader

  • Kostnader for å påvise angrep og skader

  • Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold som kun er skjemmende for utseende

 • Hvilke bygninger forsikres?
  • Forsikringen kan tegnes på alle typer hytter og fritidshus uten aldersbegrensning.

  Forsikringen gjelder både hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset

  Bygninger av samme type som er oppført med formål å drive næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forsikringsordningen.

 • Hva er en besiktelse?

  Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret. I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

 • Hva innebærer bekjempelse?

  Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.

Bestill forsikring
Klikk her for å forsikre din bolig.


Kjøp

Har du hus- eller hytteforsikring?
Vi samarbeider med de fleste skadeforsikringsselskapene i Norge. Se om de kan levere vår råte- og skadedyrforsikring i din dekning.
Våre partnere