Årets fagseminar er over

Takk til alle som deltok og gjorde det til et flott seminar!

Gnagerskader og bærekraftig skadeutbedring

Forplantningen foregår hovedsakelig på sommerhalvåret. Den trekker gjerne inn i bygninger på høsten.

Velkommen til årets fagseminar! I år har vi skader forårsaket av gnagere på agendaen.

Biologi, metoder, materialer, skadebehandling, informasjon om aktuelle prosjekter og nyheter rundt forsikring knyttet til skadedyr er temaer vi skal fordype oss i denne dagen.

Vi håper at du som ansatt i takstbransjen får godt utbytte av et innholdsrikt program. Denne dagen blir en fin anledning til å få tettere kontakt med oss i NHF og kollegaer i bransjen.  

Tid: Fredag 17. november 2023 kl. 08:30-16:15
Sted: Schweigaards gate 16, Oslo
Påmeldingsfrist: 31. oktober 2023
Det er begrenset antall plasser – «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. 

Arrangementet inkludert middag er kostnadsfritt for alle deltakere.

Program:

08.30 – 09.30
Registrering

09.30
Velkommen
Norsk Hussopp Forsikring, Svein Stormoen

09.35 – 09.50
Skadeutvikling, fremtiden og bærekraftig utvikling
Norsk Hussopp Forsikring, Ragna Byrkjeland

09.50 – 10.30
Gnageres biologi og økologi
Gnagerprosjektet
FHI

10.30 – 10.45
Pause (15 min)

10.45 – 11.30
Forebygging: en sikret bolig og bekjempelse med feller  
Rentox, Stian Erdal

11.30 – 11.45
Pause (15 min)

11.45 – 12.30
Bygningsskader: tegn på skadeutvikling og utfordringer takstmenn møter på skadestedet
Anticimex, Frank Bjerke

12.30 – 13.30
Lunsj (1 t)

13.30 – 14.15
Gnagerskader som kan løses med kjemi og hvordan kan porøse materialer reddes? 
Protox, Anders Gåhlin og Bo Mogensen

14.15 – 14.30
Pause (15 min)

14.30 – 15.15
Bruk av måleutstyr: Avdekning av skader ved riktig bruk og fallgruver
Frøiland Bygg, Øystein Madsen

15.15 – 15:30
Pause (15 min)

15.30 – 16.15
Vi dekker skader på bygning etter dyr fra 01.01.2022. Hva er skade? 
Våre skadesaker, mandat til takstmenn og forventningsstyring
Norsk Hussopp Forsikring, Håvard Hokholt

Velkommen!


Har du spørsmål? Kontakt Marianne Mork Andersen, kommunikasjons- og innholdssjef i Norsk Hussopp Forsikring på e-post: marianne@hussoppen.no