Forsikringen for bygårder omfatter skader på bygningsmessige konstruksjoner (nedbryting av treverk) som skyldes ekte hussopp, husbukk, stripet borebille og stokkmaur. Forsikringen selges kun direkte gjennom Norsk Hussopp Forsikring. Før denne forsikringen gis kreves det vanligvis en kontroll av bygningen.

Trygghet for beboere

Vil være en ekstra trygghet for beboere.

Sikre eiers økonomiske interesser

Denne typen skader kan bli kostbare

FORSIKRINGEN OMFATTER

Skader som følge av ekte hussopp
Skader på bygningsmessige konstruksjoner som skyldes: Stokkmaur, husbukk og stripet borebille
Egenandel er kr 5000 hvis ikke annet fremgår i forsikringsbeviset.
Erstatningsbeløp per skadetilfelle er maksimalt kr 1 500 000.
*I tabellen over ser du en forenklet fremstilling av vilkårene. Se link under for fullstendig vilkår.

Flere detaljer om forsikringen

Hva er ikke dekket av forsikringen?

  • Råteskader utover ekte hussopp
  • Oppgradering etter skade
  • Kostnader for å påvise aktivitet/skader
  • Kostnader til vedlikehold og forebygging
  • Utbedring av skadeårsak
  • Den del av skade som har utviklet seg før forsikringsavtalen begynte å løpe eller etter den er avsluttet

Bygninger som kan forsikres

Produktet kan søkes av alle, men er primært beregnet for de typiske bygårdene med teglstensyttervegger og trebjelkelag.

Hva er mitt ansvar?

  • Etterse, vedlikeholde og utbedre feil og mangler på forsikret bygning.
  • Følge eventuelle pålegg som gis om vedlikehold og utbedring fra forsikringsselskapet.
  • Utbedring av mangler i forhold til offentlige forskrifter skal utføres ved hjelp av kvalifiserte fagfolk.