Den lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker

Den lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker og husene våre.