Veps som spiser på en askjett med skinke.

Veps som spiser på en askjett med skinke. Kan være spesielt plagsomme når en spiser ute.