Voksne individer er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange.

Voksne individer er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange.