Hvorfor forsikre seg mot råte- og insektskader?

Ikke dekket av standardforsikring

Er du hus- eller hytteeier bør du ha forsikring på disse. En vanlig forsikring dekker ikke
skader på innvendig treverk som skyldes råte og insekter. Den dekker heller ikke kostnadene
ved å bli kvitt ubudne gjester som stokkmaur, kakerlakker, veggdyr eller andre
skadeinsekter. Ved å tegne forsikring hos Norsk Hussopp Forsikring kan du sikre deg
økonomisk mot skader som følge av råte og insekter og du vil få hjelp til å bli bekjempe
insektene.

Økende risiko i både nye og eldre boliger

Skadene oppstår både i nyere og eldre boliger, og de oppstår ofte på steder hvor det er
vanskelig å oppdage. Derfor er skadene som regel blitt ganske omfattende når de først
er synlige og kan få store økonomiske konsekvenser.