Tilvekst av svertesopp på grunn av kondensavsetning.

Tilvekst av svertesopp på grunn av kondensavsetning. © Foto: Effecta AS