arbeider som beskytter larvene.

Arbeider som beskytter eggene.