Sterk muggvekst på nye lister.

Sterk muggvekst på nye lister. © Foto: Effecta AS