Flygehul og boremell fra stripet borebille

Flygehul og boremell fra stripet borebille. © FOTO: Mycoteam