Under normale forhold gjør sølvkre ingen skade.

Under normale forhold gjør sølvkre ingen skade.