Forplantningen foregår hovedsakelig på sommerhalvåret. Den trekker gjerne inn i bygninger på høsten.

Forplantningen foregår hovedsakelig på sommerhalvåret. Den trekker gjerne inn i bygninger på høsten.