Gnag på rør til oppvaskmasking som medførte vannlekkasje.

Gnag på rør til oppvaskmasking som medførte vannlekkasje. © FOTO Nokas Skadedyrkontroll AS