Fruktlegeme av kjellersopp på våt tømmervegg.

Fruktlegeme på våt tømmervegg. © FOTO: Mycoteam