Saltutslag bak mallingssjikt på kjellervegg. Malingen buler og har begynt å sprekke opp.

Saltutslag bak mallingssjikt på kjellervegg. Malingen buler og har begynt å sprekke opp. © FOTO: Mycoteam