Fruktlegeme av vedmusling på utvendig kledning.

Fruktlegeme av vedmusling på utvendig kledning. © FOTO: Mycoteam