Skade på avløpsrør

Hull som brunrotter lager i bygningsmateriale er ofte rundt 5 cm i diameter, og kantene er flisete. © FOTO Nokas Skadedyrkontroll AS