Mange hus- og hytteeiere er ikke klar over at råteskader og skadeinsekter ikke automatisk inngår i forsikringen. Norsk Hussopp Forsikring er spesialisert på forsikring av denne typen skader. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter.

Hvorfor trenger du råte- og skadedyrforsikring?

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Økt trygghet for familien

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Aktuelle saker

Muggsopp, vaskemiddel, børste og hansker

Slik fjerner du muggsopp

Synlig mugg i boligen bør det fjernes raskt. Er det mye mygg bør du få profesjonell hjelp. Er det bare litt kan du fint ordne det selv.

Les mer

Dame med ryggen til ser på muggsupp i hjørnet ved taket

Hvorfor oppstår mugg og hvordan unngå det?

Muggsoppsporer finnes overalt, spres med luften, og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Muggsopp er vanlig i norske hjem, men dersom det oppdages synlig mugg i boligen bør det fjernes med en gang.

Les mer

Vekst av muggsopp bak og under seng.

Ikke dropp å lufte om vinteren

Å spare på strømmen ved å stenge ventilasjon er ikke lurt, advarer fagfolk. Meldinger om fuktskader kommer daglig inn til forsikringsselskapene.

Les mer