Mange hus- og hytteeiere er ikke klar over at råteskader og skadeinsekter ikke automatisk inngår i forsikringen. Norsk Hussopp Forsikring er spesialisert på forsikring av denne typen skader. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter.

Hvorfor trenger du råte- og skadedyrforsikring?

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Økt trygghet for familien

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Aktuelle saker

Får normalt 4-7 kull per år, vanligvis med 8-12 unger per kull.

Restefett gir rottefest

Julen er tid for fet mat som ribbe og pinnekjøtt. Til stor begeistring for rottene feiler mange når de skal kvitte seg med mat- og fettrestene.

Les mer

Tre julætrer med stjerner

Juletreets blindpassasjerer

Er du redd for alle småkrypene som følger med juletreet? Det er det ingen grunn til. En skal ha ordentlig uflaks for å få et insektproblem som følge av juletreet.

Les mer