Mange hus- og hytteeiere er ikke klar over at råteskader og skadeinsekter ikke automatisk inngår i forsikringen. Norsk Hussopp Forsikring er spesialisert på forsikring av denne typen skader. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter.

Hvorfor trenger du råte- og skadedyrforsikring?

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Økt trygghet for familien

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Aktuelle saker

Sølvkre vs. skjeggkre. Sjeggkreet har betydelig mer behåring

Forskjeller og likeheter mellom sølvkre og skjeggkre

Vi får mange henvendelser om sølvkre og skjeggkre og for det utrente øyet kan det være vanskelig å skille disse, og mange spørsmål dukker opp når man får disse uønskede gjestene i boligen. Her får du informasjon om insektene og svar på disse spørsmålene.

Les mer

Ekte hussoppangrep i treverket bak murpuss.

Hvordan lukter råte?

Daglig kommer det henvendelser fra forsikringstakere som enten har eller mistenker råteskader på hus eller hytte. Lukt er ofte det første varseltegnet.

Les mer