Mange hus- og hytteeiere er ikke klar over at råteskader og skadeinsekter ikke automatisk inngår i forsikringen. Norsk Hussopp Forsikring er spesialisert på forsikring av denne typen skader. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter.

Hvorfor trenger du råte- og skadedyrforsikring?

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Økt trygghet for familien

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Aktuelle saker

Brunrotta veier vanligvis 200-500 gram. Kroppslengden er om lag 18-25 cm.

Grillsesongen er en god tid for rottene

Grillsesongen står for døren og dette er gode nyheter for rottene. Mat- og fettrester i toalettet og grillmarinade i vasken gjør livet verdt å leve også for de firbeinte kloakkdyrene.

Les mer