Mange hus- og hytteeiere er ikke klar over at råteskader og skadeinsekter ikke automatisk inngår i forsikringen. Norsk Hussopp Forsikring er spesialisert på forsikring av denne typen skader. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter.

Hvorfor trenger du råte- og skadedyrforsikring?

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Økt trygghet for familien

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Aktuelle saker

Nærbilde av flere stokkmaur

Maur om vinteren

Maur finnes over hele landet og er mest aktive om våren og sommeren. Oppdager du derimot maur inne på vinteren bør du være oppmerksom.

Les mer