Tåresopp på fuktbelastet kledning. Blide viser små guloransje "blærer" som er et av kjennetegnene.

Tåresopp på fuktbelastet kledning. Blide viser små guloransje «blærer» som er et av kjennetegnene. © FOTO: Mycoteam