Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 11.10.2016 via skjemaet under.

Forslag til kandidat til generalforsamling 2016

  • Informasjon om forslagsstiller

  • Informasjon om foreslått kandidat