Valgmøte for 2016 for forsikringstagere i Norsk Hussopp Forsikring avholdes 8. november 2016 kl. 1600 i selskapets lokaler i Schweigaards gate 16, OSLO.

Valgmøte skal velge 9 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i Norsk Hussopp Forsikring. Generalforsamlingen skal settes sammen slik at den avspeiler selskapets interesser, kundestruktur og samfunnnsfunksjon. Valgperioden er fire år regnet fra 2017, men ¼ av medlemmene skal likevel tre ut hvert år.

Besøksadresse

Schweigaards gate 16

Postadresse

Postboks 416 Sentrum
0103 Oslo

Organisasjonsnummer

954 662 764

Nedlastbare dokumenter