Musefelle

Den beste fellen for private personer er den velkjente klappfellen som effektivt dreper
dyret når det forsøker å ta åten på fellen