Vekst av muggsopp bak og under seng.

Vekst av muggsopp bak og under seng. © Foto: Effecta AS