Bilde av et loft hvor det har utviklet seg muggsopp og barksopp.

Bilde av et loft hvor det har utviklet seg muggsopp og barksopp. © FOTO: Mycoteam