Tynne grenete mycelstenger som er karakteristisk for kjellersopp.

Tynne grenete mycelstenger som er karakteristisk for kjellersopp. © FOTO: Mycoteam