Råteskade forårsaket av hvit tømmersopp. Treverket er revnet på tvers av fiberretningen og bæreevnen er ødelagt.

Råteskade forårsaket av hvit tømmersopp. Treverket er revnet på tvers av fiberretningen og bæreevnen er ødelagt.