Kraftig utvikling av mycel og råtesoppen har fått stubbeloftet til å miste mekanisk styrke.

Kraftig utvikling av mycel og råtesoppen har fått stubbeloftet til å miste mekanisk styrke.