Mycel etter hvit tømmersopp.

Mycel etter hvit tømmersopp. © Foto: Effecta AS