En mus i musefelle ute på heller

Viktigste tiltaket er å hindre mus i å komme inn.