Angrep i bjelke sett fra undersiden av gulvet.

Angrep i bjelke sett fra undersiden av gulvet. © Foto: Effecta AS