Karakteristiske fruktlegemer som kan minne om små pizzaer eller pannekaker.

Karakteristiske fruktlegemer som kan minne om små pizzaer eller pannekaker. © Foto: Effecta AS