Kraftig utvikling av mycel og fruktlegeme.

Kraftig utvikling av mycel og fruktlegeme.