Møkkete sluk på terasse. Her er det mye mat til sølvkre.

Møkkete sluk på terasse. Her er det mye mat til sølvkre. © FOTO: Mycoteam