Viser innvendige skader av kjellersopp og råteborebille i en tømmerstokk.

Viser innvendige skader av kjellersopp og råteborebille i en tømmerstokk. © FOTO: Mycoteam