Mange små flygehull etter stripet borebille. Vi ser også lyst boremell. Både hull og boremel er lyse og tyder på aktivt angrep.

Mange små flygehull etter stripet borebille. Vi ser også lyst boremell. Både hull og boremel er lyse og tyder på aktivt angrep.© FOTO: Mycoteam