Rekkekjuke tilhører gruppen tømmersopp. Soppen danner ofte innvendige råtesoppskader hvor trematerialets overflate forblir intakt, mens de indre delene nedbrytes og danner karakteristiske små kubiske sprekkeklosser.

Rekkekjuke tilhører gruppen tømmersopp. Soppen danner ofte innvendige råtesoppskader hvor trematerialets overflate forblir intakt, mens de indre delene nedbrytes og danner karakteristiske små kubiske sprekkeklosser. © By Antrodia [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons