Her ser vi fruktlegeme av kjellersopp på en tømmervegg bak kledningsbord.

Her ser vi fruktlegeme av kjellersopp på en tømmervegg bak kledningsbord. © FOTO: Mycoteam