Fruktlegeme til kjellersopp på en kiste. Langvarige lekkasjer har ført til omfattende råtesoppskader.

Fruktlegeme til kjellersopp på en kiste. Langvarige lekkasjer har ført til omfattende råtesoppskader. © FOTO: Mycoteam