Gnagespon fra stokkmaur.

Gnagespon fra stokkmaur viser at reiret er i den tilstøtende tømmerveggen. © FOTO: Mycoteam